Новини

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ

В четирите центъра на университета бяха представени общо 88 доклада от екипи от над 120 студенти на БСУ. От преподавателите бяха отличени гл.ас.д-р Диана Съботинова,гл. ас. д-р Димитър Минчев,ас. Атанас…

Над половин милион лева са изплатени на студентите от БСУ за стипендии, награди и практики

Обобщената справка съобщи проф. д-р Петко Чобанов, Президент на БСУ, преди предстоящото заседание на Настоятелството на университета на 13 март 2015 г.

В БСУ се проведе научна сесия с американски изследовател

Центърът по икономически и управленски науки към БСУ проведе научна сесия за представяне на резултатите от изследването „Влиянието на културите върху международната търговия – случаят на България“ (Cultural Effects on…

Всички новини RSS