Новини

Промоция на Випуск 2015 в Бургаски свободен университет

Тържествената промоция за връчване дипломите на абсолвентите от Випуск 2015 на БСУ ще се състои на 23.05.2015 г. Регистрирайте се за участие.

В БСУ се проведе международно технологично съревнование

В състава на организационния комитет и журито участваха преподавателите от Центъра по информатика и технически науки проф. дтн Андон Лазаров и доц. д-р Веселина Жечева.

Студенти от БСУ се обучаваха в Националната служба „БОП”, в Академията на МВР и в Научноизследователския институт по криминология и криминалистика

Практиката на студентите от ЦИТН е ежегодна и се организира и ръководи от доц.д-р Камен Сейменлийски, зам.-декан на центъра.

Всички новини RSS