Новини

Над 30 хил. лв. изплатени стипендии на студентите от БСУ за първия семестър

Общата стойност на средствата за стипендии е 31 360 лв., като те се дават за успех и за участие в научни и практически разработки.

Спечели „Награда на Декана“

„Награда на Декана“ се присъжда за академично и професионално развитие на студентите и преподавателите от ЦХН, както и принос към утвърждаване имиджа на  университета. 

Прием в магистърски програми

Приемът в магистърските програми е по документи -  след завършено висше образование. Студентите, завършили БСУ през последните пет години, заплащат такса за първия семестър с намаление от 20%. Повече информация относно…

Всички новини RSS