Новини

Прием в магистърски програми

Приемът в магистърските програми е по документи -  след завършено висше образование. Студентите, завършили БСУ през последните пет години, заплащат такса за първия семестър с намаление от 20%. Повече информация относно…

БСУ отчете рекордна активност по проекти за 2014 година

Представиха се резултатите от мащабните проекти на БСУ като бенефициент на Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Конкурентноспособност на българската икономика“.

За БСУ - в първо лице от Областния управител г-н Вълчо Чолаков

Срещата на Областния управител с второкурсниците по Право постави началото на летния семестър за студентите от задочна форма на обучение в БСУ. Тя беше инициирана и съвпадна с лекциите на…

Всички новини RSS