Новини

БСУ откри новата академична година

През учебната 2015/2016 година е реализиран прием в 19 бакалавърски и 29 магистърски програми, за които има високо и устойчиво търсене.

БСУ - в нов международен проект с още 10 държави

Проектът включва 11 организации от ЕС и е с бюджет 800 000 евро.

БСУ спечели нов международен проект по програма Еразъм+

Проектът ACADEMICA включва общо 17 организации от ЕС и Централна Азия и е с бюджет 700 000 евро.

Всички новини RSS