Срокове и дати за прием на документи и класиране в магистърски програми

Летен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
- за приетите до 31 юли 14 август
- за приетите до 21 август 4 септември
- за приетите до 18 септември 25 септември
- за приетите до 2 октомври 16 октомври

Зимен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
- за приетите до 18 декември 15 януари
- за приетите до 15 януари февруари
- за приетите до 1 февруари 15 февруари

 

За контакти:

Мария Апостолова – Андреева
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg