Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

 

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук http://www.bfu.bg/bg/mezhdunarodna-deynost/programa-erazam/uchastie-na-studenti

 

Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.
  • Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Добър 4.00.
  • Да не са прекъсвали обучението си до момента.
  • Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност.
  • Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността в изпращащия и приемащия университет, да са комуникативни и активни в учебния процес.

Студенти, които вече са участвали в програма за мобилност в същата степен на своето обучение (програма „Учене през целия живот“, програма „Еразъм+“, програма „Еразмус Мундус“), ще имат по-нисък приоритет.

Студенти, които кандидатстват за осъществяване на мобилност в държавата на произхода си, ще имат по-нисък приоритет.

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване
  • Документ/сертификат за владеене на чужд език.
  • Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 412.

 

Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2016 г. – за Северозападен институт по Мениджмънт, Русия 6 февруари – за Технологичен университет Мара, Малайзия

Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана и на интернет-страницата на БСУ. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.

Формуляр за кандидатстване

 

Мобилностите ще се реализират през втория семестър на учебната 2015-2016 г. в следните университети:

 

Център по икономически и управленски науки

 

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Русия
Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург

( http://www.sziu.ru/ )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Руски език

Английски език – В2

650 + 275 евро за пътни

Малайзия
Технологичен университет Мара, гр. Шах Алам, Куала Лумпур

( http://www.uitm.edu.my/index.php/en/ )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

650 + 275 евро за пътни

За мобилности с код 041: Бизнес и администрация могат да кандидатстват студенти от всички специалности на ЦИУН

 

 

 

Център по информатика и технически науки

 

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Малайзия
Технологичен университет Мара, гр. Шах Алам, Куала Лумпур

(http://www.uitm.edu.my/index.php/en/ )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

650 + 275 евро за пътни

 

 

Център по хуманитарни науки

 

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Русия
Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург

(http://www.sziu.ru/ )

0321: Журналистика и репортерство

1 преподавател – 1 седмица престой;

или

0313: Психология

1 преподавател – 1 седмица престой

Руски език

Английски език – В2

650 + 275 евро за пътни

Малайзия
Технологичен университет Мара, гр. Шах Алам, Куала Лумпур

(http://www.uitm.edu.my/index.php/en/ )

0321: Журналистика и репортерство

1 преподавател – 1 седмица престой;

или

0313: Психология

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

650 + 275 евро за пътни

 

 

За контакти

Валя Павлова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
valia@bfu.bg