Академичен календар за учебна 2013/2014

Зимен семестърРедовно обучениеЗадочно обучение
Учебни (очни) занятия 07.10.2013 - 19.01.2014 31.08.2013 - 13.10.2013
Редовна изпитна сесия 20.01.2014 - 16.02.2014 28.09.2013 - 19.01.2014
Поправителна сесия 17.02.2014 - 02.03.2014 20.01.2014 - 02.03.2014

 

Летен семестърРедовно обучение Задочно обучение
Учебни (очни) занятия 03.03.2014 – 31.05.2014 20.01.2014 – 02.03.2014
Редовна изпитна сесия 02.06.2014 – 29.06.2014 17.02.2014 – 31.05.2014
Поправителна сесия 30.06.2014 – 13.07.2014 02.06.2014 – 13.07.2014
Допълнителна сесия 25.08.2014 – 05.10.2014 25.08.2014 – 05.10.2014

Очните занятия на първи курс, задочно обучение да започнат не по-рано от 14.09.2013 г.

Летен семестър – ІV курсредовно обучениезадочно обучение
Учебни (очни) занятия 03.03.2014 – 04.05.2014 20.01.2014 – 02.03.2014
Редовна изпитна сесия 05.05.2014 – 31.05.2014 17.02.2014 – 04.05.2014
Поправителна сесия 02.06.2014 – 08.06.2014 05.05.2014 – 31.05.2014
Допълнителна сесия 09.06.2014 – 29.06.2014 02.06.2014 – 29.06.2014

 

Държавна изпитна сесияЗаписване Период на сесията

   
Редовна държавна изпитна сесия 30.06.2014 – 06.07.2014 07.07.2014 – 13.07.2014
Поправителна държавна изпитна сесия 25.08.2014 – 29.08.2014 01.09.2014 – 05.09.2014
Първа допълнителна държавна изпитна сесия 09.12.2014 – 12.12.2014 15.12.2014 – 19.12.2014
Втора допълнителна държавна изпитна сесия 09.03.2015 – 13.03.2015 16.03.2015 – 20.03.2015

Забележка: За студентите от Магистърски програми редовната сесия за защита на дипломните работи да се проведе от 16 до 20.12.2013 г., а поправителната - от 17 до 22.03.2014 г.  Държавните изпити за спец. „Право” да се провеждат по допълнителен график, съгласно учебния план на специалността.

 

Официални празници и ваканции

  • 6 септември (петък) - Ден на съединението на България;
  • 22 септември (неделя) - Ден на независимостта;
  • 1 ноември (петък) - Ден на народните будители;
  • 8 декември (неделя) - Ден на българската студентска младеж;
  • 23.12.2013 – 05.01.2014 , вкл. – Коледна ваканция;
  • 3 март (понеделник) - Ден на освобождението на България;
  • 18, 19, 20, 21 април (петък, събота, неделя, понеделник) - Великден;
  • 1 май (четвъртък) – Ден на труда;
  • 6 май (вторник) - Ден на храбростта и българската армия (Гергьовден);
  • 24 май (събота) - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.