Курсове и продължаващо обучение

Интензивен курс по английски език стартира през ноември в БСУ

Бургаският свободен университет организира интензивен курс по английски език за начинаещи. Продължителността на курса е 300 учебни часа, разпределени в три модула, покриващи нивата А1, А2, В1 според Европейската езикова рамка. Обучението се провежда в удобно за курсистите време – вечерна форма. Програмата на курса е разработена съгласно валидните международни…

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

  Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 12 часа, който ще се проведе на: 11  ноември  2014 г. от 8.00 часа в зала 106 с лектор проф. д-р Поля Голева и на 12  ноември  2014…

Подготвителен курс по Финансово и Данъчно право за държавен изпит по Публичноправни науки в ЦЮН

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет ОРГАНИЗИРА   Подготвителен курс по Финансово и Данъчно право във връзка с провеждането на държавен изпит по Публичноправни науки с продължителност 5 часа, който ще се проведе на 7 октомври 2014 г. от 12.00 часа в зала 220 Лектори: гл.ас.д-р Красимир Мутафов…

Записване за Академията за таланти по програмиране в БСУ

Записване за Академията за таланти по програмиране в БСУ

Започна записването за новата учебна година за Академията за таланти по програмиране (АТП) в Бургаския свободен университет. Обучението е организирано в два курса по програмиране - курс за програмиране на базата на езика C++ и курс по езика C# на Microsoft, чрез който могат да се разработват конзолни, десктоп и…

Курс за учители по информатика и информационни технологии в БСУ

Бургаски свободен университет   О Б Я В А  Центърът по информатика и технически науки обявява курс за придобиване на професионална квалификация Учител по информатика и информационни технологи   1.  Курсът е за студенти от специалностите в ЦИТН. 2. Продължителност на курса - два семестъра. 3. Курсът е задочен и занятията…

БСУ с нови квалификационни курсове по техническа безопасност

Центърът по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет организира квалификационни курсове за специалисти по техническа безопасност – III, IV и V група. Обучението е в задочна форма и се провежда в събота и неделя. За информация: стая 24 на БСУ или на тел. 056 900 454, 056 900 424, 0889 31 22…