Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

 

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 12 часа, който ще се проведе на: 11  ноември  2014 г. от 8.00 часа в зала 106 с лектор проф. д-р Поля Голева и на 12  ноември  2014 г. от 9.00 часа в зала 106 с лектор проф. д-р Симеон Тасев.

Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  120 лв. в срок  до 07.11.2014 г. в касата на БСУ (стая 102). Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.

 

За контакти
Лазарина Георгиева
Тел. 056/ 900 450 
БСУ, стая 20
lazy@bfu.bg