Новини

Заповед на Президента на БСУ РД/124 от 30.09.2020 г.

Относно предприетите противоепидемични мерки и организация на учебния процес през първия семестър на 2020/21 година

Организация на учебния процес в БСУ от II-ри до V-ти курс

През първия семестър на учебната 2020-2021 година учебният процес ще протече при следната организация:

Важно за първокурсниците на БСУ

Организация на учебния процес за началото на 2020/21 година

Всички новини RSS