Новини

Журналистите активни в семинар на БСУ за българския език

Семинарът е по проект „Българският език в социалните медии“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН.

Конференция "Проблеми на миграцията" в БСУ

Събитието беше организирано от ЦЮН в памет на проф. д-р Емилия Къндева, дългогодишен декан и член на академичното ръководство на БСУ.

Всички новини RSS