Новини

Информационна среща по програма Еразъм + в БСУ

Събитието е част от глобалната инициатива на Европейската комисия „Дни на Еразъм“ ( #ErasmusDays ) 

Заповеди на Президента на БСУ РД/124 от 30.09.и РД/130 от 16.10.…

Относно предприетите противоепидемични мерки и организация на учебния процес през първия семестър на 2020/21 година

Студентите на БСУ начело в провеждането на практики

БСУ е сред трите водещи висши училища по проект „Студентски практики – фаза 2“

Всички новини RSS