Новини

БСУ ще си сътрудничи с университетите в град Шантоу, Китай

Бяха обсъдени възможности и перспективи за сътрудничество с двата университета в Шантоу, както и редица форми за образователен и научен обмен на…

Обновена компютърна лаборатория в БСУ

Лабораторията е с лицензирана среда за програмиране MatLab и е предназначена за нуждите на Центъра по информатика и технически науки.

Още 25 студенти по Софтуерно инженерство - безплатно в БСУ

Община Бургас продължава финансирането на студенти от първи, втори и трети курс в специалност Софтуерно инженерство.

Всички новини RSS