Новини

Откриване на академичната година

Откриването ще бъде на  4 октомври 2021 г. с информационни срещи на Деканите със студентите от първи курс, редовно и задочно обучение,…

БСУ тържествено отбеляза 30-годишнината от своето създаване.

На 18 септемврри  1991 година Великото народно събрание даде статут на висше училище на Бургаския свободен университет.

Гимназията по романски езици и БСУ с паралелка по предприемачест…

Паралелката стартира с методическата помощ на Бургаския свободен университет.

Всички новини RSS