Новини

Гл.ас.д-р Радостина Иванова - почетен консул на Австрия в Бургас

Дипломатическата мисия е първото почетно консулство на Австрия в България

Начало на учебните занятия за първокурсниците

Академичният календар е за всички студенти, приети в първи курс, редовна и задочна форма на обучение.

БСУ е избран за основен домакин на Европейския ден на морето

Бургас спечели престижната номинация  за  град, в който да се проведе Европейският ден на морето през май 2018 година.

Всички новини RSS