Новини

Академичният съвет избра зам.-ректори и декани на БСУ

На заседание от 9 март 2018 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ .

Студенти от БСУ се докоснаха до най-съвременните IT технологии

Практическо обучение в най-големия в България център за обработка и съхранение на данни – EQUINIX

В БСУ се проведе ученическо състезание по икономика

Участваха средношколци от професионалните гимназии по туризъм и търговия 

Всички новини RSS