Новини

Връчване дипломите на випуск 2019 на БСУ

Над 250 абсолвенти от 15 бакалавърски специалности и от 28 магистърски програми получиха своите дипломи за завършено висше образование.

Нова лаборатория за студентите от ЦИТН на БСУ

В модерната лаборатория „Специализирани електромеханични системи" ще се обучават студенти по новите магистърски програми на ЦИТН.

Преподавателите от БСУ представиха дейността си по проекти

Годишната научна сесия се състоя на 19.11.2019 г.  в зала 207 на БСУ

Всички новини RSS