Новини

Изображение към новина 2360

Връчване на дипломи на Випуск 2024 на Бургаския свободен универс…

По време на тържественото връчване на дипломите на Випуск 2024 над 300 абсолвенти от 14 бакалавърски специалности и 28 магистърски програми полу…

Изображение към новина 2357

БСУ с бронзов медал от Национална студентска олимпиада по матема…

В периода 17 - 19 май 2024 г. в Бургас се проведе Национална студентска олимпиада по математика 

Изображение към новина 2356

Първа преподавателска мобилност за БСУ в Политехниката на Бари

Бургаският свободен университет гостува за първи път на Политехнически университет в град Бари, Италия (Politecnico di Bari).

Всички новини RSS