Новини

Организация на учебния процес и на сесията

Обучението осъществяваме по два начина – на електронната платформа Moodle  и чрез Microsoft Тeams.

Към студентите на БСУ

Информация за контакт

Обръщение на ръководството на БСУ

Сградата на Бургаския свободен университет се затваря до второ нареждане.

Всички новини RSS