Новини

Изложение "Национални дни на кариерата" в БСУ

Форумът е ежегоден и се организира от Job Tiger с генерален спонсор Nestle България. Предлага възможности за стаж и за професионална реализация

Майсторски клас в БСУ на тема „Наука за данните“

Лектори: Деян Пейчев и Ива Маринова от Identrics - иновационния хъб на DATA PRO.

Нови магистърски програми в ЦХН

Предучилищна педагогика с чужд език (английски) и Начална училищна педагогика с чужд език (английски).

Всички новини RSS