Новини

БСУ и летищата на Фрапорт за общ бранд Черно море

Изп. директор на Фрапорт ТуинСтар Еърпорт Мениджмънт АД д-р Франк Кванте и проф. д.п.н. Галя Христозова подписаха договор за сътрудничество.

Еразъм без хартия в БСУ

Предвидена е дигитализация на целия административен процес съгласно инициативата „Европейска студентска карта“ и  Плана за дейс…

Обучението преминава в онлайн среда

Организация на учебния процес във връзка с въведените противоепидемични мерки.

Всички новини RSS