Новини

Обучението преминава в онлайн среда

Организация на учебния процес във връзка с въведените противоепидемични мерки.

Посланикът на Португалия поднови споразумението с БСУ

Споразумението касае безплатното изучаване на португалски език и различни културни и образователни прояви на Португалия в БСУ.

Социално предприемачество в четириъгълника с бизнеса в БСУ

В БСУ се проведе кръгла маса в рамките на инициативата „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“ на програма КОСТ на …

Всички новини RSS