Новини

Нови магистърски програми в ЦХН

Предучилищна педагогика с чужд език (английски) и Начална училищна педагогика с чужд език (английски).

БСУ представи пред ученици проект за дигитални умения

Заключителното събитие по проект „ITech - Младите правят дигитална наука“ се проведе на 25 февруари 2019 г. в БСУ.

Завършиха курсовете за учителска правоспособност в ЦИТН

Завършилите получиха веднага предложение за работа като учители по математика и учители по информатика и информационни технологии в Бургас.

Всички новини RSS