Новини

Връчване на дипломите на Випуск 2018

Над 300 абсолвенти от 15 бакалавърски специалности и от 28 магистърски програми получиха своите дипломи за завършено висше образование на 5 деке…

Чл. кор. проф. Александър Янков с Национална правосъдна награда

Членът на Настоятелството на БСУ и носител на почетното звание Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет чл.кор.проф. Александър Ян…

Ден на отворените врата в Бургаския свободен университет

Събитието е организирано за 15 ноември от 11 до 15 часа в БСУ.

Всички новини RSS