Новини

БСУ получи одобрение на пълния кандидатстудентски прием

БСУ е единственото висше училище в Югоизточна България с одобрение от МОН на целия заявен прием на кандидат-студенти за учебната 2018/19 година.

Съюзът на германистите в България със семинар в БСУ

Темата на семинара е „Ние и/в Европа. Европейската тема в немскоезичните курсове на българските висши училища“

Международна конференция „Синя икономика и синьо развитие“ в БСУ

Конференцията е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти в развитието на морето и водните пространства.

Всички новини RSS