Новини

Организация на учебния процес в БСУ от II-ри до V-ти курс

През първия семестър на учебната 2020-2021 година учебният процес ще протече при следната организация:

Важно за първокурсниците на БСУ

Организация на учебния процес за началото на 2020/21 година

Водещи експерти от Брюксел представиха „Хоризонт Европа“ в БСУ

Темата на семинара беше „Състояние на иновациите и изследванията в регионите и възможностите за финансиране от Европейския съюз“

Всички новини RSS