Новини

Заповеди на Президента на БСУ РД/124 от 30.09., РД/130 от 16.10.…

Относно предприетите противоепидемични мерки и организация на учебния процес през първия семестър на 2020/21 година

Виртуална Европейска нощ на учените в БСУ

На 27 ноември БСУ ще се включи за поредна година в Европейската нощ на учените

Призив към студентите от педагогическите специалности на БСУ

Регистрация на студенти педагози в база данни за заместващи учители

Всички новини RSS