Новини

Американският посланик Н.Пр. Ерик Рубин с почетен знак на БСУ

Ректорът проф. д.п.н. Галя Христозова връчи високото отличие на  Н.Пр. Ерик Рубин  по време на официалната му  визита  в БСУ

ЦЮН организира научна конференция "Право и сигурност"

На 29 септември 2017 г. в БСУ стартира организираната от ЦЮН двудневна научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност“.

БСУ откри новата учебна година

Ректорът проф. дпн Галя Христозова пожела „На добър час“ на студентите и преподавателите от БСУ

Всички новини RSS