Новини

Социално предприемачество в четириъгълника с бизнеса в БСУ

В БСУ се проведе кръгла маса в рамките на инициативата „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“ на програма КОСТ на …

Магистрати от 8 европейски държави ще посетят БСУ

Домакин на визитата е Районен съд - Бургас в рамките на обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение

ВАЖНО! Промяна в организацията на учебния процес

Изцяло присъствено ще бъдат учебните занятия за студентите от първи курс. За студентите от втори до пети курс обучението ще бъде в смесена …

Всички новини RSS