АКАДЕМИК ИВАН ПОПЧЕВ

Академик Иван Попчев е удостоен от Академичния съвет на БСУ (12.05.2005 г.) с почетното звание “Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет” за изключителни постижения в областта на теорията на управлението и информатиката и за издигане авторитета на БСУ. 

Акад. Иван Попчев е член на академичния състав на Бургаския свободен университет от основаването му и е един от създателите на специалност “Информатика” в Центъра по информатика и технически на БСУ.
Работи в областта на теорията на вземането на решения, информатика и информационни технологии, теория на управлението, анализ и управление на риска, математическо моделиране и приложения в икономиката и технологиите.
Член е на 7 международни  и чуждестранни научни организации и академии, има повече от 140 участия в организационни и програмни комитети на конгреси и конференции. Той е автор на над 300 научни труда, в т.ч. повече от 30 учебника на български и английски език. 

Създадената от акад. Попчев “Теория за поддържане на истинността в изкуствения интелект” е цитирана в Енциклопедията по компютърни науки и технологии, т. 32 на американското издателство “Марсел Декер” и в Енциклопедията по микрокомпютри, т. 19. По негови учебници учат студенти в американски и руски университети. Носител е на редица международни награди от Япония, САЩ, Австрия, Германия, бившия СССР, Полша.

Изключително резултатна е дейността на акад. Попчев в подготовката на кадри. Под негово ръководство успешно са защитени над 30 докторски дисертации. Изнасял е лекции в България и чужбина като: Берлин, Илменау, Москва, Варшава, Лос Анжелис, Цукуба – Япония, Маастрихт.