Кариери и Завършили

Alumni и кариери

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРА И РАЗВИТИЕ

Студентският център за кариера и развитие в Бургаския свободен университет осъществява връзката между университета, студентите и пазара на труда и подпомага професионалното ориентиране и реализацията на студентите от БСУ.

Кариерният център установява и поддържа контакти с работодатели, институции, браншови структури и неправителствени организации, които изпращат свободните си стажантски, работни позиции и други предложения за студенти като стипендии, конкурси, обучения и др.

Повече информация  

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ

Системата за реализация на завършилите БСУ студенти обединява възпитаниците на Бургаския свободен университет в единно общество за подкрепа. Чрез нея се осъществява постоянна връзка с възпитаниците на БСУ за успехите и проблемите на професионалната им реализация и кариерното им развитие. Платформата е поле за обмяна на опит и възможности и изгражда отношения на лоялност между завършилите БСУ.

Повече информация