Център по хуманитарни науки

Центърът по хуманитарни науки обявява прием по следните специалности в образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Център по хуманитарни науки
Психология
Предучилищна и начална училищна педагогика

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg