Център по икономически и управленски науки

Центърът по икономически и управленски науки обявява прием по следните специалности в образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Център по икономически и управленски науки
Счетоводство и финанси
Маркетинг и дигитални комуникации
Управление на бизнеса и международна икономика

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg