Център по икономически и управленски науки

Центърът по икономически и управленски науки обявява прием по следните специалности в образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Бизнес администрация
Международни икономически отношения
Икономика и маркетинг на туризма

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449, +359 887 803 105
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 22

priem@bfu.bg