Център по информатика и технически науки

Центърът по информатика и технически науки обявява прием по следните специалности в образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Център по информатика и технически науки
Софтуерно инженерство
Компютърни системи и технологии 
Системно инженерство в индустрията и туризма
Електроснабдяване и електрообзавеждане

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg