Център по юридически науки

Центърът по юридически науки обявява прием по следните специалности:

Център по юридически науки
Право

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg