ЧЛ.-КОР. ПРОФЕСОР АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ

Чл.-кор. професор Александър Янков е удостоен с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза на Бургаския свободен университет” на тържествено заседание на Академичния съвет на БСУ на 5 декември 1999 г.

Чл.-кор. професор Александър Янков е член на Международния трибунал по морско право и Председател на Българската асоциация по международно право.
Роден на 22 юни 1924 г. в гр. Бургас. Завършва право в Софийския университет през 1951 г. Асистент в ЮФ на СУ от 1951 г., от 1964 г. е старши асистент. Специализира Международно право в Академията по Международно право в Хага през 1961 г. През 1964 г. получава научната степен "Кандидат на юридическите науки" и е избран за главен асистент. От 1965 до 1973 г. е доцент по Международно право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 1973 е професор в катедрата по Международно право и международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет, която ръководи в периода 1980 - 1989 г.
През 1981 г. е избран за член-кореспондент на БАН и през 1988 - 1989 г. ръководи секцията по Международно право и международни отношения  в Института за държавата и правото при БАН. През периода 1988-91 г. е заместник-председател на БАН.
През 1989-90 г. е председател на Комитета за наука и висше образование и заместник - председател на Националния съвет за образование, наука и култура. Бил е член на Президиума и председател на Съюза на научните работници в България и член на Централния съвет на Съюза на юристите в България. В периода 1972-76 г. е посланик на България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, а в периода 1976-80 г. е постоянен представител на България при ООН в Ню Йорк. Член на Комисията по Международно право на ООН в Женева през 1977-96 г., на Постоянния Арбитражен съд в Хага от 1971 г., а от 1 октомври 1996 г. - на Международния трибунал по морско право в Хамбург.
Член е на Американската асоциация по международно право във Вашингтон от 1966 г.; Асоциацията по международно право в Лондон от 1968 г. и на нейния изпълнителен съвет;  Френската асоциация по международно право в Париж от 1982 г.; Международния океанографски институт в Малта от 1969 г., на научния му съвет от 1981 г. и зам. - председател от 1995 г.; Секцията по социология на международните отношения в Международната социологическа асоциация и неин зам. - председател в периода 1972-77 г. ; Института по международно право в Брюксел от 1979 г.; Независимата световна комисия за океаните в Лисабон от 1995 г.
От 1957 г. е консултант по международноправни въпроси при МВнР. Представлява страната ни в редица международни организации и конференции: Комитета на ООН за мирно използване на морското дъно и негов зам-председател (1968-73г.); Международната морска организация, като председателства Осмата асамблея през 1973-74 г. в Лондон; Третата конференция на ООН по морско право и председател на Третия й комитет на всички сесии през 1973-82 г. и ред други.
Един от основателите на Българската асоциация по международно право през 1962 г. и неин несменяван председател от 1982 г. Председател е на Националната асоциация за международни отношения от 1994 г.
Народен представител в IX Народно събрание (1986-89) и в Седмото ВНС (1990-91), член на комисиите за изработване на Конституцията и за външна политика.
Носител на ордени "Кирил и Методий" I ст., "Народна Република България" I ст. и ред други.
Чл.-кор. професор Александър Янков е гост-професор в университетите във Вирджиния, Ню Йорк, Южна Каролина, Кембридж, Оксфорд, Солун, Далхузи (Канада), Европейския университет във Флоренция, Дипломатическата академия в Перу, Егейската академия по морско право на о-в Родос, Световния морски университет в Малмьо, Хагската академия по международно право и др.
Автор е на множество публикации в областта на теорията и практиката на международното право, засягащи основните принципи на международното право и тяхната кодификация, международните договори, правната природа и международноправния статус на международните организации и специално на ООН, мирното уреждане на международните спорове и юрисдикцията на Международния съд, дипломатическото право, международното морско право, международноправния режим на опазването на морската среда и морските научни изследвания, основните проблеми на международната сигурност и правния режим на безядрените зони и ред други.