Дискусионен клуб по правата на човека

Дискусионният клуб по правата на човека е нова форма за обогатяване познанията на студентите в една проблематика, която е тясно свързана с почти всички изучавани материални и процесуални дисциплини в специалност „Право“ в Бургаския свободен университет. Такива клубове обединяват интересите на практикуващите съдии, прокурори и адвокати в София, които проявяват желание да задълбочат познанията си в сферата на правата на човека.

 

Клубът е място за дебати по актуални решения на Европейския съд както по дела срещу България, така и по чуждестранни дела; за разискване на проблеми, които са провокирани от действащото законодателство и практика и създават рискове от допускане на нарушения на Конвенцията; за нови сфери, които попадат в обхвата на практиката на Европейския съд. Участниците в клуба имат възможност да предлагат теми за дискусии, да решават казуси, да подготвят теоретични разработки, с които да участват в Студентските научни конференции, организирани от БСУ и други университети.

 

Работата на клуба се ръководи от доц. д-р Светла Маргаритова, която е работила като Правителствен агент по първите български дела пред Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/, има дългогодишна практика в изготвянето на жалби пред тази международна институция, както и множество спечелени дела.

 

За контакти:

доц. д-р Светла Маргаритова
Ръководител
Тел. +359 56 900 527
БСУ, стая 407
margaritova@bfu.bg