Дистанционни квалификационни и преквалификационни курсове

Бургаският свободен университет предлага следните дистанционни курсове за квалификация и преквалификация с онлайн обучение. Тук може да се запознаете с актуална информация за съдържанието и продължителността на курсовете, за придобиваните квалификации и издаваните документи, начините на записване и таксите за обучение.