Дистанционно обучение

Бургаският свободен университет извършва прием и провежда дистанционно обучение в специалности след средно образование за придобиване на степен Бакалавър, в магистърски програми и специалности и в курсове за професионална и следдипломна квалификация.

Прием в дистанционни бакалавърски програми
Прием в дистанционни магистърски програми
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Международни икономически отношения
Бизнес администрация (Стопанско управвление)
Бизнес информационни технологии
Публични комуникации и социална психология
Дистанционни квалификационни и преквалификационни курсове
Квалификационен курс „Здравен мениджмънт“
Квалификационен курс по „Бизнес с недвижими имоти”
Курсове за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане
Курс за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“
Курс за професионална квалификация „Учител по информатика и математика“
Курс за професионална квалификация „Учител по предприемачество“
Курс за професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество“
Дистанционни сертификационни курсове
Сертификационен курс „Стандарти за системи за управление на информационната сигурност – серия ISO/IEC 27000“
Сертификационен курс „Стандарти за системи за управление на риска – серия ISO 31000“

Как се провежда дистанционното обучение:

  • Електронни учебни ресурси онлайн
  • Достъп до платформата за електронно обучение
  • Онлайн консултации и оценяване

Повече информация

Как да запиша дистанционно обучение:

  • Записване в дистанционни квалификационни и преквалификационни курсове
  • Прием и записване в дистанционни бакалавърски специалности
  • Прием и записване в дистанционни магистратури

Повече информация