Обяви за Докторски програми

С решение на Академичния съвет Бургаският свободен университет обявява прием в следните докторски програми:

Докторска програма Направление Форма на обучение Брой места Срок за кандидатстване
1. „Икономика и управление (индустрия)” 3.8. Икономика редовна 2 Три месеца от обнародването в ДВ, бр. 106/21.12.2018 г.
2. „Икономика и управление (индустрия)” 3.8. Икономика задочна 1 Три месеца от обнародването в ДВ, бр. 106/21.12.2018 г.
3. „Наказателно право” 3.6. Право задочна 2 Три месеца от обнародването в ДВ, бр. 106/21.12.2018 г.
4. „Граждански процес” 3.6. Право задочна 1 Три месеца от обнародването в ДВ, бр. 106/21.12.2018 г.
5. „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането” 5.2. Електротехника, електроника и автоматика редовна 2 Три месеца от обнародването в ДВ, бр. 106/21.12.2018 г.
6. „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането” 5.2. Електротехника, електроника и автоматика задочна 2 Три месеца от обнародването в ДВ, бр. 106/21.12.2018 г.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 106/ 21 декември 2018 г.

Документи се приемат в Университета на адрес: Бургас, ул. „Сан Стефано” № 62, стая 20, тел. 056/900-420 и стая 21, тел. 056/900-454.