Обяви за Докторски програми

Бургаският свободен университет обявява конкурси за прием на докторанти в следните програми за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ (докторски програми):

 

Докторска програма (докторантура)

 

Направление на програмата за придобиване на ОНС „Доктор“

Форма на обучение на докторантурата

 

Брой места за докторанти

 

Срок за кандидатстване в докторантурата

 

1. „Икономика и управление (индустрия)” 3.8. Икономика редовна 7 Три месеца от обнародването в ДВ
2. „Икономика и управление (индустрия)” 3.8. Икономика задочна 2 Три месеца от обнародването в ДВ
3. „Наказателно право” 3.6. Право редовна 3 Три месеца от обнародването в ДВ
4. „Наказателно право” 3.6. Право задочна 2 Три месеца от обнародването в ДВ
5. „Граждански процес” 3.6. Право редовна 2 Три месеца от обнародването в ДВ
6. „Граждански процес” 3.6. Право задочна 3 Три месеца от обнародването в ДВ
7. „Информатика” 4.6. Информатика и компютърни науки редовна 7 Три месеца от обнародването в ДВ
8. „Информатика” 4.6. Информатика и компютърни науки задочна 3 Три месеца от обнародването в ДВ
9. „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането” 5.2. Електротехника, електроника и автоматика редовна 3 Три месеца от обнародването в ДВ
10. „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането” 5.2. Електротехника, електроника и автоматика задочна 2 Три месеца от обнародването в ДВ
11. „Предучилищна и начална училищна  педагогика” 1.2. Педагогика редовна 7 Три месеца от обнародването в ДВ
12. „Предучилищна и начална училищна  педагогика” 1.2. Педагогика задочна 3 Три месеца от обнародването в ДВ
13. "Социална психология" 3.2. Психология редовна 3 Три месеца от обнародването в ДВ
14. "Социална психология" 3.2. Психология задочна 2 Три месеца от обнародването в ДВ
15. "Педагогическа и възрастова психология" 3.2. Психология редовна 2 Три месеца от обнародването в ДВ
16. "Педагогическа и възрастова психология" 3.2. Психология задочна 3 Три месеца от обнародването в ДВ

Обявата е публикувана в ДВ, бр.59 / 12 юли 2024 г. със срок 3 месеца - до 12.10.2024 г.

Документи се приемат в Университета на адрес: Бургас, ул. „Сан Стефано” № 62, стая 20, тел. 056/900-420 и стая 21, тел. 056/900-454.

Приемът на докторанти е в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

Кандидатстване в докторски програми

  • Какви са необходимите документи
  • Каква е процедурата за кандидатстване
  • Какви са приемните изпити

 Повече информация

 

Обучение за придобиване на научна степен „доктор“

  • Какви са сроковете за обучение
  • Как става обучението
  • Как се защитава докторска дисертация

 Повече информация

 

Такси за докторантури

  • Такси за редовна докторантура
  • Такси за задочна докторантура
  • Такси за самостоятелна докторантура

 Повече информация