доц. д-р Б. Янков - Зам. ректор на АУ – Пловдив

Уважаеми г-н Ректор, Щастлив съм, че участвам в тържествата по случай 10 годишния юбилей на БСУ. Много емоционално съм обвързан с университета, за да мога спокойно да изразя пожеланията си към Вашето честване. Пожелавам да се видим отново на 20 годишния юбилей, а на университета желая вековен юбилей, в което не се съмнявам.

Поздравявам БСУ и като зам. ректор на Аграрния университет Пловдив.

Доц. д-р Б. Янков

Зам. ректор на АУ – Пловдив