Джефри Ван Орден - Британският политик и дипломат, депутат в Европейския парламент

За мен бе най-голямата чест да получа почетното звание Доктор хонорис кауза от Бургаския свободен университет в деня, в който толкова много млади хора завършват своето обучение, и в годината, когато България е приета за член на Европейския съюз. Бих искал да благодаря на хората в България за тяхната любезност и на Университета за това, че ми даде възможност да участвам в това важно събитие. Пожелавам на всички късмет занапред!

ДЖЕФРИ ВАН ОРДЕН

Депутат в Европейския парламент 

23 май 2007 г.