ЕРАЗЪМ+ седмица на студенти и преподаватели - Честване на 30 години БСУ