Георги Първанов - президент на Република България

Респектиран съм от усилията на Бургаския Свободен Университет да развива модерно, качествено и европейско висше образование.

Желая успех на ръководството, преподавателите и студентите!

Георги Първанов - президент на Република България