Haydar Berk - Посланик на Република Турция в България

Радвам се, че съм в Бургаски свободен университет. Ще продължим да подкрепяме сътрудничеството между Бургаския свободен университет и турските университети, в частност Тракийския университет в Одрин. Желая бъдещи успехи на Бургаския университет.

Haydar Berk - Посланик на Република Турция в България