Информация за студентите и докторантите

Уважаеми студенти и докторанти!

На 29 април 2020 г. ще се проведе под формата на уебинар XXI Конференция за студентско научно творчество с международно участие. В нея ще се включат и изявени и предварително селектирани ученически разработки.

Заявките за участие в сесията следва да се изпратят до 16.04.2020 г. на страницата на БСУ Регистрация за участие. Потвърждение за участие ще получите до 22.04.2020 г. на посочен от вас e-mail адрес.

Докладите ще се предават само по електронен път до 25 април 2020 г. на адрес snt@bfu.bg. Всеки доклад трябва да бъде придружен от сканирана страница с подписана от научен ръководител кратка рецензия. Преминалите през рецензия и презентираните на ниво доклади ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.

Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник. Таксата за правоучастие е 25,00 лв. (вкл. сборника и изпращането му). Сметката за превеждане на таксите е: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN: BG50BUIN78551080025816, BIC: BUINBGSF, основание: участие в СНТ-2020, име на участника, институция. Таксата се превежда до 25 април 2020 г. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията. БСУ поема таксите за участие на всички студенти и докторанти от БСУ, с рецензирани и доказани качествени разработки, както и на най-изявените ученици.

До 25 април на сайта на БСУ ще бъдат качени допълнителни технически указания за онлайн активността и графика на представяне на участниците, а на електронните си пощи те ще получат индивидуални покани с достъп.

Техническите изисквания към докладите може да намерите ТУК!

Комисията по НИД обявява конкурс за преподавател с ръководство на най-много и качествено разработени и защитени реферати.

За контакти:

Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg