Информация за студентите и докторантите

Уважаеми студенти и докторанти!

На 22 април 2021 г. ще се проведе под формата на уебинар в средата на Майкрософт Тимс XXII Конференция за студентско научно творчество с международно участие посветена на 30-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет. В нея ще се включат и изявени и предварително селектирани ученически разработки.

Заявките за участие в сесията следва да се изпратят до 15.04.2021 г. на страницата на БСУ Регистрация за участие. Потвърждение за участие ще получите до 19.04.2021 г. на посочен от вас e-mail адрес. На тези имейл адреси студентите и докторанти от други ВУ ще получат потребителско име и парола за достъп до екипа на събитието СНТ’21 в Microsoft Teams. За достъп до уебинара студентите и докторанти на БСУ ще използват студентските си акаунти.

Докладите ще се предават само по електронен път до 15 април 2021 г. на адрес snt@bfu.bg. Всеки доклад трябва да бъде придружен от сканирана страница с подписана от научен ръководител кратка рецензия. Преминалите през рецензия и презентираните на ниво доклади ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.

Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник.

Таксата за правоучастие е 25,00 лв. (вкл. сборника и изпращането му). Сметката за превеждане на таксите е: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN: BG50BUIN78551080025816, BIC: BUINBGSF. Задължително да бъде изписано в основанието за плащане: СНТ2021, име на участника. Моля изпращайте информация на адрес snt@bfu.bg на кого следва да бъде издадена фактура /институция,Булстат или частно лице,ЕГН/. Фактурата ще бъде изпратена на посочения имейл адрес за кореспонденция.

БСУ поема таксите за участие на всички студенти и докторанти от БСУ, с рецензирани и доказани качествени разработки, както и на най-изявените ученици.

Участниците следва да влязат в ‚екипа‘ "Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие" в платформата на БСУ за Майкрософт Тимс в 8.30 ч. на 22.04.2021 г. Откриването на конференцията е в 09.00 ч. на 22.04.2021 г. в общия канал на Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a48a837a81345f08bc168585799c457%40thread.tacv2/conversations?groupId=21cf3c97-f40e-44fc-9013-31369af896c0&tenantId=bbfcb60d-ae88-4785-aa0a-fc2552a1d67f
след което ще продължат участието си в каналите на ‚екипа‘, съответно Докторанти и студентските (и изявени ученици): Икономически и управленски науки/ Хуманитарни науки/ Юридически науки/ Информатика и технически науки.

Техническите изисквания към докладите може да намерите ТУК!

Комисията по НИД обявява конкурс за преподавател с ръководство на най-много и качествено разработени и защитени доклади.

За контакти:

Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg