Информация за студентите и докторантите СНТ`23

Уважаеми студенти и докторанти!

На 20 април 2023 г. ще се проведе XXIV Конференция за студентско научно творчество с международно участие.

В нея ще бъдат включени и предварително селектирани ученически разработки.

Заявките за участие в сесията следва да се изпратят до 08.04.2023 г. на страницата на БСУ ТУК! . Потвърждение за участие ще получите до 12.04.2023 г. на посочен от вас e-mail адрес.

Докладите се изпращат на електронната поща на конференцията snt@bfu.bg . Всеки доклад трябва да бъде придружен от кратка рецензия с името на научния ръководител. Преминалите през рецензия и презентираните доклади ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.

Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник. Таксата за правоучастие е 30,00 лв. (вкл. сборника и изпращането му).

Сметката за превеждане на таксите е: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN: BG50BUIN78551080025816, BIC: BUINBGSF, Задължително да бъде изписано в основанието за плащане: СНТ2022, име на участника. Моля изпращайте информация на адрес snt@bfu.bg на кого следва да бъде издадена фактура /институция, Булстат или частно лице, ЕГН/ Фактурата ще бъде изпратена на посочения имейл адрес за кореспонденция.

БСУ поема таксите за участие на всички студенти и докторанти от БСУ, с рецензирани и доказани качествени разработки, както и на най-изявените ученици.

Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаски свободен университет на 20.04.2023 г. от 09.30 до 10.00 ч. Откриване на конференцията – 10.00 ч. на 20.04.2023 г. в зала 208.

Техническите изисквания към докладите може да намерите ТУК! 

Комисията по НИД обявява конкурс за преподавател с ръководство на най-много и качествено разработени и защитени реферати.

 

За контакти:

Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg