Информация за студентите от БСУ - XIX Конференция за студентско научно творчество

Уважаеми студенти и докторанти!
През месец април 2018 г. ще се проведе XIX Конференция за студентско научно творчество с международно участие. Тя ще бъде организиран на два етапа:

  1. Презентация и защита на рефератите в центъра - 12.04.2018 г.
  2. Конкурс с участието на номинираните от всеки център и студенти и докторанти от други висши училища - 26.04.2018 г.

Студентите и докторантите имат възможност да уточнят темите за реферати със своите преподаватели.
Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в специално научно издание.
Класиралите се студенти и докторанти ще имат възможност за участие в студентски научни форуми на други университети.
Комисията по НИД обявява конкурс за преподавател с ръководство на най-много и качествено разработени и защитени реферати.
Технически изисквания към докладите