Информация за студентите от други висши училища

 

Заявките за участие в сесията следва да се изпратят до 12.03.2017 г. на Регистрация за участие 

  • Потвърждение за участие ще получите до 20.03.2017 г. на посочен от вас e-mail адрес.
  • Докладите ще се предават по време на сесията на хартиен и на електронен носител на техническите секретари.
  • Всеки доклад трябва да бъде подписан от научен ръководител и да има кратка рецензия.
  • Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.
  • Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник.

Таксата за правоучастие е 25,00 лв. (вкл. сборника и изпращането му). Сметката за  превеждане на таксите е:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN: BG50BUIN78551080025816 BIC: BUINBGSF
основание: участие в СНТ-2017, име на участника, институция

  • Таксата може да се заплати и в БСУ на 30 март 2017 г.
  • Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.

Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаски свободен университет на 30.03.2017 г. от 08.30 до 09.00 ч.

Откриване на конференцията

  • 09.00 ч. на 30.03.2017 г. в зала 208.

Техническите изисквания към докладите