Информация за студентите от други висши училища - XIX Конференция за студентско научно творчество

Уважаеми студенти и докторанти!
За деветнадесета година Бургаският свободен университет организира престижната Конференция за студентско научно творчество, която ще се проведе на 26 април 2018 г.

  • Заявките за участие в сесията следва да се изпратят до 16.04.2018 г. на страницата на БСУ.
  • Потвърждение за участие ще получите до 20.04.2018 г. на посочен от вас e-mail адрес.
  • Докладите ще се предават по време на сесията на хартиен и на електронен носител на техническите секретари.
  • Всеки доклад трябва да бъде подписан от научен ръководител и да има кратка рецензия.
  • Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.
  • Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник.

Таксата за правоучастие е 25,00 лв. (вкл. сборника и изпращането му). Сметката за превеждане на таксите е:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN: BG50BUIN78551080025816, BIC: BUINBGSF
основание: участие в СНТ-2018, име на участника, институция

  • Таксата може да се заплати и в БСУ на 26 април 2018 г.
  • Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.

Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаски свободен университет на 26.04.2018 г. от 08.30 до 09.00 ч.


Откриване на конференцията

  • 09.00 ч. на 26.04.2017 г. в зала 208.

Регистрацията за участие
Техническите изисквания към докладите 

За контакти:
Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg