Информация за участниците в XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество от други висши училища

Уважаеми студенти и докторанти!

За двадесета година Бургаският свободен университет организира престижната Конференция за студентско научно творчество, която тази година е юбилейна и ще се проведе на 11 април 2019 г.

Заявките за участие в сесията следва да се направят до 20.03.2019 г. през Регистрационната форма. Потвърждение за участие ще получите до 31.03.2019 г. на посочен от вас e-mail адрес.

Докладите ще се предават по време на сесията на хартиен и на електронен носител на техническите секретари. Всеки доклад трябва да бъде подписан от научен ръководител и да има кратка рецензия. Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.

Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник.

Таксата за правоучастие е 25,00 лв. (вкл. сборника и изпращането му). Сметката за превеждане на таксите е:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

IBAN: BG50BUIN78551080025816, BIC: BUINBGSF

основание: участие в СНТ-2019, име на участника, институция

 

Таксата може да се заплати и в БСУ на 11 април 2019 г.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.

Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаски свободен университет на 11.04.2019 г. от 08.30 до 09.00 ч.

Откриване на конференцията – 09.00 ч. на 11.04.2019 г. в зала 208.

 

Регистрационна форма за участие

Техническите изисквания към докладите може да намерите ТУК!

 

За контакти:

Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg