Как да запиша дистанционно обучение

Записване в дистанционни квалификационни и преквалификационни курсове:

  • става онлайн и след заплащане на таксата за курса.
  • плащането на таксата за курса може да се извърши  при онлайн регистрацията - чрез дебитна или кредитна карта, или чрез превод на таксата по банкова сметка на БСУ.  
  • до седем дни след постъпване на плащането координаторът на курса изпраща на курсиста потребителско име и парола за достъп до учебните ресурси в платформата Moodle.
  • за всеки обявен курс е посочено кой е координаторът и какви са начините за контакт с него.

Записване в дистанционни магистърски и бакалавърски специалности:

  • става в зависимост от условията за прием в съответната магистърска или бакалавърска програма.
  • може да се извърши онлайн или присъствено.
  • кандидатите за дистанционна специалност от бакалавърските програми или за дистанционните магистратури, които са регистрирани онлайн, получават потвърждение на регистрацията до седем работни дни след заплащане на таксата за кандидатстване.
  • всеки онлайн кандидат за дистанционна бакалавърска или магистърска специалност с потвърдена регистрация получава от служител на БСУ указания за организацията на обучението, контактите с програмния координатор и начините за достъп до електронните учебни ресурси в  Moodle.

За контакти:

Ваня Абаджиева
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg