Как се провежда дистанционното обучение

Дистанционното обучение в Бургаския свободен университет е уеб-базирано електронно обучение. Осъществява се онлайн, посредством платформата за електронно обучение Moodle.

Чрез интернет платформата Moodle БСУ предоставя онлайн електронни учебни ресурси на студентите и курсистите, записани в програми и курсове с дистанционно обучение. Електронните учебни ресурси включват основни и допълнителни учебни материали, тестове и задачи с онлайн оценяванe, както и средства за комуникация с преподавателите и начините за онлайн консултации.

Организирано по този начин дистанционното обучение дава възможност на студентите и курсистите да се обучават неприсъствено, като планират учебните си дейности самостоятелно, гъвкаво и в удобно за тях време.

Студентите и курсистите, записали специалност или курс с дистанционно обучение, получават потребителско име и парола за достъп до електронните учебни ресурси в Moodle. Потребителското име и паролата се изпращат на студента или курсиста след записването и заплащането на таксата за обучение.

В зависимост от спецификата на програмата или курса, както и при необходимост, могат да бъдат организирани и присъствени консултации или други подходящи учебни форми, подпомагащи дистанционното обучение.

За контакти:

Ваня Абаджиева
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg