Класиране на вътрешния кръг 16 март 2017 г

Център по юридически наук

I място

 • Лиляна Славова, Право, 2 курс и Ирина Янчева, Право, 2 курс, „Дискриминационни политики във висшето образование“, научен консултант: гл.ас. д-р Христо Павлов
 • Милена Иванова, Право, 5 курс, „Международна компетентност и приложимо право към наследствените отношения с международен елемент съгласно Регламент 650/2012“, научен консултант: гл.ас. д-р Ваня Стаматова

II място

 • Стеляна Кирова, Право, 1 курс, „Право и справедливост“, научен консултант: ас. Даниела Зарева
 • Женя Петрова, Право, 5 курс и Зорница Петрова, Право, 5 курс, „Представителство на ЕООД при невъзможност на управителя“, научен консултант: ас. Даниела Зарева

III място

 • Eвелина Евтимова, Право, 2 курс, „Сурогатното майчинство – понятие и перспективи в България“, научен консултант: гл.ас.д-р Ваня Стаматова
 • Юлиана Адриянова, Право, 2 курс, „Държавата – особен субект на правото“, научни консултанти: гл.ас. д-р Анна Чолакова и гл.ас. д-р Боян Георгиев
 • Виктория Гечева, Право, 4 курс, „Трудовоправни проблеми в стартиращи предприяти (Start up)“, научен консултант: гл.ас. д-р Радостина Иванова
 • Хатче Селим, Право, 4 курс, „Трудов договор, същност, съдържание, сключване“, научен консултант: гл.ас.д-р Радостина Иванова

Център по хуманитарни науки

Специална награда

 • Ирина Бойкинова, Детска и юношеска психология, магистрант, „Изследване на родителския стил при деца в норма и при деца с нарушения в развитието /6-14г./”, научен консултант: доц.д-р Диана Циркова

I място

 • Йоана Иванова, Журналистика, 3 курс, „Американската нация и четвъртата власт в епохата на пост истината”, научен консултант: доц. д-р Гергана Начева

II място

 • Десислава Севова, Детска и юношеска психология, магистрант, „Участие на НПО в подпомагане на личностното развитие на деца в предучилищна възраст”, научен консултант: доц. д-р Йонка Балтаджиева
 • Полина Георгиева, Връзки с обществеността, 4 курс, „Имиджмейкърски похвати в кандидат-президентските кампании на Цецка Цачева и Румен Радев“, научен консултант: доц. д-р Диана Попова

III място

 • Алекса Михайлова, Връзки с обществеността, 4 курс, „Споменът за честта на една гимназия (лингвостилистичен анализ на публицистичен текст)“, научен консултант: доц. д-р Веселина Ватева
 • Диана Стамова, Психология, 2 курс, „Какво има в моето тяло?” научен консултант: доц.д-р Диана Циркова

Поощрителна награди

 • Десимира Петкова, Психология, 2 курс и Анастасия Танарова, Психология, 2 курс, „Проучване на представата на студентите за трафика на хора”, научен консултант: доц. д-р Йонка Балтаджиева

Център по икономически и управленски науки

Специална награда

 • Галина Стоянова, докт. програма Икономика и управление (индустрия), докторант, „Симулационен модел за оперативен контролинг на текущия финансов резултат в животозастрахователното дружество и методика за приложението му”, научен консултант: проф. д-р Сава Димов

I място

 • Роксана Желева, ИМТ, 3 курс и Теодора Вълчева, ИМТ, 3 курс, „ZARA v/s MANGO на българския пазар”, научен консултант: гл.ас. д-р Атанас Луизов

II място

 • Яна Апостолова, СК, 1 курс и Миглена Тодорова, МИО, 1 курс, „Видове държавни разходи. Разходи за образование в България“, научен консултант: доц. д-р Мария Нейчева

III място

 • Людмила Вълчева, Финанси, 2 курс и Йорданка Ламбова, Финанси, 2 курс, „Износът и вносът на България (2009-2015 г.)“, научен консултант: доц. д-р Диана Съботинова

Център по информатика и технически науки

I място

 • Николай Агопян, ЕСЕО, 1 курс, „Дигитално навигационно табло“, научен консултант: доц. д-р Пенка Георгиева
 • Виолета Вантева, ИКН, 3 курс и Александра Роганова, ПИМ, 3 курс, „Laser Text Projector“, научен консултант: гл. ас. д-р Димитър Минчев
 • Артьом Тарасов, КЕВЕИ, 4 курс, „Алтернативи в задвижването на ветрогенератори”, научен консултант: проф. д-р Радостин Долчинков

II място

 • Хасан Хасанов, магистър, „Kolatami.bg”, научен консултант: проф. д-р Даниела Орозова
 • Владимир Русев, магистър и Емил Куюмджиев, магистър, “Нискооборотен, безконтактен, правотоков генератор”, научни консултанти: инж. Виктор Атанасов и проф. д-р Радостин Долчинков
 • Здравко Караджов, КСТ, 1 курс и Радослав Симионов, ИЕЕС, магистър, “Изследване на ефективността на елемент на Пелтие при различни режими на работа”, научен консултант: доц. д-р Камен Сейменлийски

III място

 • Петя Петрова, докторант, „Графична експертиза на почерк чрез софтуерен продукт“, научен консултант акад. проф. дтн Иван Попчев
 • Иван Батаков, СИ, 1 курс, „Приложение за следене на потребителскатаактивност“, научен консултант: доц. д-р Веселина Жечева
 • Борис Тошев, ЕСЕО, 2 курс, Недялко Димитров, ЕСЕО, 3 курс и Васил Гочев, КЕВЕИ, 2 курс. „Изследване на провалите на напрежението при пуск на мощно АЕЗ в ЕМ с ограничена мощност“, научен консултант: гл.ас. д-р Гинко Георгиев
 • Галина Величкова, ИКН, 4 курс, „Алгоритъм за визуализация на обекти с BFSAR“, научен консултант: проф. дтн Андон Лазаров
 • Димитър Андонов, КСТ, 4 курс и Димитринка Анастасова, КСТ, 4 курс, „Система за четене на I-button чрез среда с отворен код Arduino“, научен консултант: гл.ас. д-р Пламен Ангелов

Поощрителни награди

 • Събин Кралев, СИ, 1 курс, Станимир Стойчев, СИ, 1 курс, Добромир Добрев, СИ, 1 курс и Мирослав Петров, СИ, 1 курс, “UNIcorn – мобилно приложение за Android, разработено на Phonegap”, научен консултант: доц. д-р Евгения Николова
 • Георги Марковски, СИ, 4 курс, “Създаване на модулен корпоративен уеб сайт”, научен консултант: доц. д-р Пенка Георгиева
 • Калин Койчев, ИКН, 3 курс, “Разпознаване на лица с Raspberry Pi”, научен консултант: доц. д-р Пенка Георгиева
 • Стефани Николова, ИКСК, магистър, “Моделиране на фрактали с приложение в биологията”, научен консултант: доц. д-р Пенка Георгиева
 • Светла Митева, ЕСЕО, 4 курс, “Двустъпален планетарен ремъчен редуктор”, научен консултант: проф. д-р Радостин Долчинков
 • Радостин Димитров, КСТ, 2 курс и Теодор Георгиев, КСТ, 1 курс, “Програмна реализация на информационна система за визуализация на образи”, научен консултант:доц. Камен Сейменлийски
 • Егорь Гальцев, ИКСК маг., Артьом Татикянц, КЕВЕИ, 3 курс и Валентин Чупин, КЕВЕИ, 3 курс, “Изследване на възможностите за спестяване на вредни емисии при увеличаване на ефективността на PV панели”, научен консултант: доц. д-р Силвия Лецковска
 • Иван Иванов, ИКН, 4 курс, “Приложение на Reactive blocks за програмиране на IoT”, научен консултант: проф. д-р Даниела Орозова
 • Никола Иванов, КЕВЕИ и Борис Тошев, ЕСЕО, “Проектиране и дизайн на електрическо превозно средство за градски транспорт”, научни консултанти: инж. Виктор Атанасов и д-р Гинко Георгиев
 • Никита Ефименко, СИ, 2 курс, “Bubbles”, научен консултант: гл.ас. д-р Димитър Минчев
 • Северина Джевелекова, СИИТ, 1 курс, “Matching Pairs”, научен консултант: гл.ас. д-р Димитър Минчев
 • Артьом Тарасов, КЕВЕИ, 4 курс, Артьом Татикянц, КЕВЕИ, 3 курс и Валентин Чупин, КЕВЕИ, 3 курс, “Изследване на ветровия потенциал за производство на електроенергия с вятърен генератор 400 W”, научен консултант: д-р Гинко Георгиев