Публични лекции

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 03.04.2023 г. (понеделник) от 15.00 часа в зала 208 на БСУ, доц. д-р Виляна Русева ще изнесе публична лекция на тема "Съвременни предизвикателства пред маркетинга и предприемачесвтото. Споделени пространства за работа и социални предприятия.".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 03.04.2023 г. (понеделник) от 13.00 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Златина Димитрова ще изнесе публична лекция на тема "Дигитална трансформация - иновации, компетентност и креативност в образованието".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 13.01.2023 г. (петък) от 15.00 часа в платформата MS Teams на БСУ, доц. д-р Хасан Азис ще изнесе публична лекция на тема "Местните политики в новата реалност - стратегически елементи и подходи на общините".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 12.01.2023 г. (четвъртък) от 13.00 часа в платформата MS Teams на БСУ, доц. д-р Анна Чолакова ще изнесе публична лекция на тема "Наследяване по трансмисия".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 12.01.2023 г. (четвъртък) от 15.00 часа в платформата MS Teams на БСУ, доц. д-р Зорница Ганева ще изнесе публична лекция на тема "Педагогическата анимация в контекста на приобщаващото образование в детската градина и в началното училище".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 12.12.2022 г. (понеделник) от 15.00 часа в зала 425 на БСУ, проф. д-р Диана Съботинова ще изнесе публична лекция на тема "Международно производство".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 20.10.2022 г. (четвъртък) от 15.15 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Галина Стоянова ще изнесе публична лекция на тема "Устойчиво развитие на застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове и модела на жизнения цикъл".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 19.10.2022 г. от 15.15 ч. в зала 110 на БСУ, проф. д-р Пепа Митева ще изнесе публична лекция на тема "Артпедагогически аспекти в предучилищното и училищното образование".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 29.03.2022 г. от 14.30 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Даниела Марева ще изнесе публична лекция на тема „ Инверторни източници за заваряване ".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 29.03.2022 г. от 15.15 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Гинко Георгиев ще изнесе публична лекция на тема „Електротехника ли? Че то е много просто ...“.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 25.10.2021 г. от 14.15 ч. в зала 207 на БСУ, доц. д-р Милен Филипов ще изнесе публична лекция на тема „Комуникацията на българския университет в социалните мрежи”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 25.10.2021 г. от 13.30 ч. в зала 207 на БСУ, проф. д-р Мария Нейчева ще изнесе публична лекция на тема „Образование, икономически растеж, пазар на труда”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 17.03.2021 г. от 15.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Ваня Стаматова ще изнесе публична лекция на тема „Правни аспекти на закрилата на морските интереси на Европейския съюз в контекста на международната сигурност”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 17.03.2021 г. от 16.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Боян Георгиев ще изнесе публична лекция на тема „Административно правосъдие и обществен интерес в правната система на Република България”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 23.07.2020 г. от 10.00 ч. в зала 208 на ДИПКУ на Тракийския университет доц. д-р Дончо Стоянов Донев ще изнесе публична лекция на тема „Адаптиран вариант за прилагане на социометричния анализ в училищна среда”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 07.10.2020 г. от 13.00 ч. в з. 205 на Педагогическия факултет на Тракийския университет доц. д-р Митко Димитров Шошев ще изнесе публична лекция на тема „Съвременни невротехнологии в подкрепа на специалната психология”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 28.11.2018 г. от 16.00 ч. в зала 208 на БСУ, проф. д.н. Мария Нейкова ще изнесе публична лекция на тема „Някои актуални въпроси относно служебното събиране на доказателства по АПК”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 13.11.2018 г. от 16.00 ч. в зала 208 на БСУ, проф. д-р Юлия Йоргова ще изнесе публична лекция на тема „Наука за услугите – еволюция и бъдеще”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 14.11.2018 г. от 16.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Янислав Желев ще изнесе публична лекция на тема „ Приложение на мултимедийните библиотеки за съхранение на нематериално културно наследство”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 14.11.2018 г. от 13.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Славка Димитрова ще изнесе публична лекция на тема „Проблеми на системата на наказанията”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 16.11.2018 г. от 10.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Христо Павлов ще изнесе публична лекция на тема „Някои актуални проблеми и перспективи пред криминалистиката”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 19.11.2018 г. от 11.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Мила Иванова ще изнесе публична лекция на тема „Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани в наказателния процес”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 15.05.2018 г. от 14.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Пламен Ангелов ще изнесе публична лекция на тема „Предизвикателствата при проектирането на съвременните аудио усилватели”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 14.05.2018 г. от 16.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Атанас Луизов ще изнесе публична лекция на тема „ Маркетингови комуникации и точки на контакт с бранда”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 15.05.2018 г. от 15.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Зорница Ганева ще изнесе публична лекция на тема „Физическото възпитание - емоционалният час”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 16.05.2018 г. от 15.15 ч. в зала 208 на БСУ, проф. д-р Йонка Балтаджиева ще изнесе публична лекция на тема „Съдържателни характеристики на Аз-концепцията в подрастваща възраст".

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 16.05.2018 г. от 16.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Красимира Минева ще изнесе публична лекция на тема „Личностни детерминанти на човешката автономност".
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 11.04.2018 г. от 13.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Красимир Коев ще изнесе публична лекция на тема „Особености на договора за факторинг".
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 11.04.2018 г. от 14.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Радостина Иванова-Мишинева ще изнесе публична лекция на тема „Нетипични трудови договори".
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 29.11.2017 г. от 16.00 ч. в зала 208 на БСУ, проф. д-р Мария Алексиева ще изнесе публична лекция на тема „Петте стълба в образованието – отвъд състоянието и перспективите".
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 29.11.2017 г. от 15.00 ч. в зала 208 на БСУ, проф. д-р Евелина Динева ще изнесе публична лекция на тема „За математическите способности на учениците от началните класове".
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 24.10.2017 г. от 12.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Димитър Минчев ще изнесе публична лекция на тема „ Методи и алгоритми за дистанционно наблюдение на земната повърхност".
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 29.11.2016 г. от 14.00 ч. в зала 207 на БСУ, доц. д-р Пенка Георгиева ще изнесе публична лекция на тема „Генетични размити системи”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 1.12.2016 г. от 15.00 ч. в зала 207 на БСУ, доц. д-р Диана Съботинова ще изнесе публична лекция на тема „Демографска динамика и икономическо развитие”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 10.11.2016 г. от 13.00 ч. в зала 207 на БСУ, проф. д-р Галина Куртева ще изнесе публична лекция на тема „ Модел за управление на кариерното развитие в предприянието”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 25.04.2016 г. от 16.00 ч. в зала 207 на БСУ, проф. д-р Сава Димов ще изнесе публична лекция на тема „Стрес-тестове на Европейската централна банка и вероятността от съществуване на банки-зомбита”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 13.05.2016 г. от 16.00 ч. в зала 207 на БСУ, проф. д-р Радостин Долчинков ще изнесе публична лекция на тема „От творческите идеи до планетните механизми”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 30.10.2015 г. от 13.00 ч. в зала 207 на БСУ, доц. д-р Юлия Йоргова ще изнесе публична лекция на тема „Управление на операциите на услуги”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!

16 октомври 2015 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 22.06.2015 г. от 11.00 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Гергана Николова ще изнесе публична лекция на тема „ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”.

Заповядайте! Вход свободен.

15 юни 2015 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 30.03.2015 г. от 14.00 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Красимир Мутафов ще изнесе публична лекция на тема „ Ревизионният акт – същност, издаване и обжалване”.

Заповядайте! Вход свободен.

18 февруари 2015 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Милен Балтов ще изнесе публична лекция на тема „Инвестиции и мегапроекти”.

Заповядайте! Вход свободен.

25 февруари 2014 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.30 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Мария Нейкова ще изнесе публична лекция на тема „Реформа на областно ниво на управление”.

Заповядайте! Вход свободен.

24 февруари 2014 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 23.04.2013 г. от 16.30 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Силви Чернев ще изнесе публична лекция на тема „Правоприемството в гражданския процес”.

Заповядайте! Вход свободен.

4 април 2013 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 15.02.2013 г. от 14.115 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Мария Нейчева ще изнесе публична лекция на тема „Човешки капитал, образование, икономически растеж”.

Заповядайте! Вход свободен.

6 февруари 2013 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 31.05.2012 г. от 14:45 часа в зала 208 на БСУ, проф. д-р Ангел Тошков ще изнесе публична лекция на тема „Оптични влакна, нестандартни приложения”.

Заповядайте! Вход свободен.

22 май 2012 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 31.05.2012 г. от 14:00 часа в зала 208 на БСУ, проф. д-р Даниела Орозова ще изнесе публична лекция на тема „Теория и приложения на обобщените мрежи”.

Заповядайте! Вход свободен.

22 май 2012 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 03.05.2012 г., четвъртък, от 14.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Камен Сейменлийски ще изнесе публична лекция на тема „Енергия – Енергетика - Минало, настояще и бъдеще”.

Заповядайте! Вход свободен.

27 април 2012 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 16.03.2012 г., петък, от 11:00 часа в зала 404 на БСУ, доц. д-р Светла Маргаритова ще изнесе публична лекция на тема „Системата за превенция на правонарушенията на малолетни и непълнолетни - настояще и бъдеще”.

Заповядайте! Вход свободен.

7 март 2012 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 14.03.2012 г. от 15:00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Николай Колев ще изнесе публична лекция на тема „УПРАВЛЕНСКАТА ОТЧЕТНОСТ: от предисторията и традициите до днес”.

Заповядайте! Вход свободен.

28 февруари 2012 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 13.03.2012 г. от 12:00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Лина Анастасова ще изнесе публична лекция на тема „Да преосмислим маркетинга в контекста на съвременните пазари”.

Заповядайте! Вход свободен.

28 февруари 2012 г.


Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 08.11.2011 година от 15:00 часа в зала 207 на БСУ доцент д-р Мария Желева ще изнесе публична лекция на тема „Подходи и парадигми за разработване на автоматизирани системи за обучение”.

Заповядайте! Вход свободен.

2 ноември 2011 г.