Публични лекции

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 24.10.2017 г. от 12.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Димитър Минчев ще изнесе публична лекция на тема „ Методи и алгоритми за дистанционно наблюдение на земната повърхност".
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!

 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 29.11.2016 г. от 14.00 ч. в зала 207 на БСУ, доц. д-р Пенка Георгиева ще изнесе публична лекция на тема „Генетични размити системи”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!

 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 1.12.2016 г. от 15.00 ч. в зала 207 на БСУ, доц. д-р Диана Съботинова ще изнесе публична лекция на тема „Демографска динамика и икономическо развитие”.

Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!

 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 10.11.2016 г. от 13.00 ч. в зала 207 на БСУ, проф. д-р Галина Куртева ще изнесе публична лекция на тема „ Модел за управление на кариерното развитие в предприянието”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!

 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 25.04.2016 г. от 16.00 ч. в зала 207 на БСУ, проф. д-р Сава Димов ще изнесе публична лекция на тема „Стрес-тестове на Европейската централна банка и вероятността от съществуване на банки-зомбита”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!

 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 13.05.2016 г. от 16.00 ч. в зала 207 на БСУ, проф. д-р Радостин Долчинков ще изнесе публична лекция на тема „От творческите идеи до планетните механизми”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!

 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 30.10.2015 г. от 13.00 ч. в зала 207 на БСУ, доц. д-р Юлия Йоргова ще изнесе публична лекция на тема „Управление на операциите на услуги”.
Поканени са всички колеги, студенти и интересуващи се от тематиката!

16 октомври 2015 г

 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 22.06.2015 г. от 11.00 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Гергана Николова ще изнесе публична лекция на тема „ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”.

Заповядайте! Вход свободен.

15 юни 2015 г.
 

 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет на 30.03.2015 г. от 14.00 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Красимир Мутафов ще изнесе публична лекция на тема „ Ревизионният акт – същност, издаване и обжалване”.

Заповядайте! Вход свободен.
                                                                                                                                                                             18 февруари 2015 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Милен Балтов ще изнесе публична лекция на тема „Инвестиции и мегапроекти”.

Заповядайте! Вход свободен.

25 февруари 2014 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.30 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Мария Нейкова ще изнесе публична лекция на тема „Реформа на областно ниво на управление”.

Заповядайте! Вход свободен.

24 февруари 2014 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 23.04.2013 г. от 16.30 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Силви Чернев ще изнесе публична лекция на тема „Правоприемството в гражданския процес”.

Заповядайте! Вход свободен.

4 април 2013 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 15.02.2013 г. от 14.115 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Мария Нейчева ще изнесе публична лекция на тема „Човешки капитал, образование, икономически растеж”.

Заповядайте! Вход свободен.

6 февруари 2013 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 31.05.2012 г. от 14:45 часа в зала 208 на БСУ, проф. д-р Ангел Тошков ще изнесе публична лекция на тема „Оптични влакна, нестандартни приложения”.

Заповядайте! Вход свободен.

22 май 2012 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 31.05.2012 г. от 14:00 часа в зала 208 на БСУ, проф. д-р Даниела Орозова ще изнесе публична лекция на тема „Теория и приложения на обобщените мрежи”.

Заповядайте! Вход свободен.

22 май 2012 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 03.05.2012 г., четвъртък, от 14.00 ч. в зала 208 на БСУ, доц. д-р Камен Сейменлийски ще изнесе публична лекция на тема „Енергия – Енергетика - Минало, настояще и бъдеще”.

Заповядайте! Вход свободен.

27 април 2012 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 16.03.2012 г., петък, от 11:00 часа в зала 404 на БСУ, доц. д-р Светла Маргаритова ще изнесе публична лекция на тема „Системата за превенция на правонарушенията на малолетни и непълнолетни - настояще и бъдеще”.

Заповядайте! Вход свободен.

7 март 2012 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 14.03.2012 г. от 15:00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Николай Колев ще изнесе публична лекция на тема „УПРАВЛЕНСКАТА ОТЧЕТНОСТ: от предисторията и традициите до днес”.

Заповядайте! Вход свободен.

28 февруари 2012 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 13.03.2012 г. от 12:00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Лина Анастасова ще изнесе публична лекция на тема „Да преосмислим маркетинга в контекста на съвременните пазари”.

Заповядайте! Вход свободен.

28 февруари 2012 г.


 

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 08.11.2011 година от 15:00 часа в зала 207 на БСУ доцент д-р Мария Желева ще изнесе публична лекция на тема „Подходи и парадигми за разработване на автоматизирани системи за обучение”.

Заповядайте! Вход свободен.

2 ноември 2011 г.