Курс за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на учителска правоспособност по икономически дисциплини, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител". На завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“, което им дава право да преподават икономически дисциплини в средните училища и професионалните гимназии.

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Програмата включва: Първи семестър - Педагогика, Психология, Приобщаващо образование,  Педагогическа диагностика, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, Web технологии и приложения; Втори семестър - Методика на обучението по икономически дисциплини, Педагогическа социология, Информационни технологии в управлението на образованието, Електронно обучение , Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика. Обучението приключва с практико-приложен изпит. Виж анотации на програмата.

Обучението е предназначено за: завършили висше образование с професионална квалификация „Икономист” и за студенти от Центъра по икономически и управленски науки, като курсът се провежда паралелно с обучението им по бакалавърската или магистърската степен.

Продължителност: два семестъра за курсистите, които имат диплома за висше образование с професионална квалификация „Икономист”. За студентите от ЦИУН има възможност сами да определят колко и кои дисциплини да запишат на семестър, така че да приключат учителския курс до дипломирането със степен на висше образование по икономика.

Записване: Записването в курса е с онлайн регистрация. Може да става целогодишно и по всяко време.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса. До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение. В периода на обучението курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: 420 лв. на семестър за курсистите, притежаващи диплома за висше образование по икономика. Курсистите, които са студенти в ЦИУН и са решили да записват отделни дисциплини, заплащат по 70 лв. на дисциплина. Таксата е дължима при записване на курса. Плащането става онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация. За практико-приложния изпит, с който приключва обучението, таксата е 200 лв., които се заплащат до една седмица преди изпита.

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатор на курса:

Проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg