Курсове и продължаващо обучение

Безплатно обучение по португалски eзик в БСУ

Безплатно обучение по португалски eзик в БСУ

 Откриването на курса е на 23 октомври 2017 година, понеделник,  от 17.00 ч. в зала 431.

Курс за учителска правоспособност по икономически дисциплини

Курс за учителска правоспособност по икономически дисциплини

Курсът е за придобиване на професионална квалификация „Учител " с правоспособност за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и професионалните гимназии.

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

  Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 16 ноември  2016 г. от 8.00 часа в зала 427 с лектори: проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Александър…

Стартира курс по португалски език

Бургаският свободен университет организира курс по португалски език, съвместно с португалския културен и езиков център „Камойнш София“. Обучението е безплатно и се финансира въз основа на подписаното през 2015 г. споразумение между Института за сътрудничество и език „Камойнш“ и БСУ, по време на посещение на Посланика на Португалия у нас…

Курс по "Въведение в арт-терапията"

Лабораторията за психологически и социални изследвания към Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация по „Въведение в арт-терапията”.  Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Диана Циркова, преподавател в БСУ, специалност Психология..  Обучението ще се проведе: - в зала 211 на: 16.04. от 10…

Курс по „Основи на транзакционния анализ”

Курсът е с продължителност 30 учебни часа.

Курс по фотография в БСУ

Курс по фотография в БСУ

Целта на курса е да даде базови познания в областта на фотографското майсторство като теория и практика.

Лабораторията за психологична подкрепа и развитие към БСУ организира дискусионна среща на тема „Изкуството на партнирането“

Дискусионната среща ще се проведе на 16 март от 17.00 ч. в зала 207 на БСУ

Интензивен курс по английски език стартира през ноември в БСУ

Бургаският свободен университет организира интензивен курс по английски език за начинаещи. Продължителността на курса е 300 учебни часа, разпределени в три модула, покриващи нивата А1, А2, В1 според Европейската езикова рамка. Обучението се провежда в удобно за курсистите време – вечерна форма. Програмата на курса е разработена съгласно валидните международни…