Курсове и продължаващо обучение

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по информатика и математика" през 2021 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и математика“. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика, Технически науки и Икономика и дава учителска правоспособност за преподаване на математика и информатика в средните училища и в…

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по икономически дисциплини" през 2021 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по икономически дисциплини“. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование с професионална квалификация „Икономист“ и дава учителска правоспособност  за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и в професионалните гимназии.

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Квалификационен курс по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” през 2021 г.

БСУ предлага дистанционен курс за квалификация по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт”. Курсът е насочен към повишаване на квалификацията на предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти; на анализатори и брокери на пазара на недвижими имоти; на практикуващи мениджъри и функционални специалисти в сферата на недвижимите имоти.

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Квалификационен курс "Здравен мениджмънт" през 2021 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт”. Курсът е предназначен за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически и медицински специалности. Обучението е дистанционно и се провежда онлайн.

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Курсове за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане през 2021 г.

Бургаският свободен университет предлага два дистанционни курса за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховане.

От: 10 юли 2020 До: 30 декември 2020

Курс за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане през 2020 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховане с хорариум 30 часа.

От: 15 юни 2020 До: 30 декември 2020

Квалификационен курс по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” през 2020 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за квалификация по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” с хорариум 210 часа. Курсът е насочен към повишаване на квалификацията на предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти; на анализатори и брокери на пазара на недвижими имоти; на практикуващи мениджъри и функционални…

От: 01 януари 2020 До: 30 декември 2020

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика" през 2020 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика и по информатика“.  Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика, Технически науки и Икономика и дава учителска правоспособност за преподаване на математика и информатика в средните училища и…

От: 01 януари 2020 До: 30 декември 2020

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по икономически дисциплини" през 2020 г.

Бургаският свободен университет  организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“.  Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование с професионална квалификация „Икономист“ и дава учителска правоспособност  за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и в професионалните гимназии. Обучението е дистанционно и се провежда…

От: 01 януари 2020 До: 30 декември 2020

Квалификационен курс "Здравен мениджмънт" през 2020 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването.  Курсът е предназначен за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически…