Курсове и продължаващо обучение

От: 01 март 2024 До: 30 март 2024

Курс за „неврофийдбек и биофийдбек терапевт – ниво 1“

Центърът по хуманитарни науки на БСУ организира обучение за „Неврофийдбек и биофийдбек терапевт – ниво 1“.

От: 02 януари 2024 До: 30 декември 2024

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по информатика и математика" през 2024 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и математика“. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика, Технически науки и Икономика и дава учителска правоспособност за преподаване на математика и информатика в средните училища и в…

От: 02 януари 2024 До: 30 декември 2024

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по икономически дисциплини" през 2024 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по икономически дисциплини“. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование с професионална квалификация „Икономист“ и дава учителска правоспособност за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и в професионалните гимназии.

От: 02 януари 2024 До: 30 декември 2024

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по технологии и предприемачество" през 2024 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество“.

От: 02 януари 2024 До: 30 декември 2024

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по предприемачество" през 2024 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по предприемачество“.

От: 02 януари 2024 До: 30 декември 2024

Квалификационен курс "Здравен мениджмънт" през 2024 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт”. Курсът е предназначен за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически и медицински специалности. Обучението е дистанционно и се провежда онлайн.

От: 02 януари 2024 До: 30 декември 2024

Квалификационен курс по „Бизнес с недвижими имоти” през 2024 г.

БСУ предлага дистанционен курс за квалификация по „Бизнес с недвижими имоти”. Курсът е насочен към повишаване на квалификацията на предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти; на анализатори и брокери на пазара на недвижими имоти; на практикуващи мениджъри и функционални специалисти в сферата на недвижимите имоти.

От: 02 януари 2024 До: 30 декември 2024

Курсове за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане през 2024 г.

Бургаският свободен университет предлага два дистанционни курса за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховане.

От: 10 ноември 2023 До: 09 декември 2023

Обучителен курс „Неврофийдбек и биофийдбек терапевт – Ниво 1“

Центърът по хуманитарни науки на БСУ организира обучение за „Неврофийдбек и биофийдбек терапевт – ниво 1“

От: 04 януари 2023 До: 29 декември 2023

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по предприемачество" през 2023 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по предприемачество“.