Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по икономически дисциплини“ през 2019

Бургаският свободен университет  организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“. 

Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование с професионална квалификация „Икономист“ и дава учителска правоспособност  за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и в професионалните гимназии.

Обучението е дистанционно и се провежда онлайн.  Записването в курса е онлайн, може да става  целогодишно и по всяко време.

Повече информация