Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика" през 2020 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика и по информатика“. 

Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика, Технически науки и Икономика и дава учителска правоспособност за преподаване на математика и информатика в средните училища и в професионалните гимназии.

Обучението е дистанционно и се провежда онлайн.  Записването в курса е онлайн, може да става целогодишно и по всяко време на https://borica.bfu.bg/kurs/03.php

 

Повече информация