Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика" през 2019

Бургаският свободен университет  организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика и по информатика“. 

Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика и Технически науки и дава учителска правоспособност  за преподаване на математика и информатика в средните училища и в професионалните гимназии.

Обучението е дистанционно и се провежда онлайн.  Записването в курса е онлайн, може да става  целогодишно и по всяко време.

Повече информация