Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по предприемачество" през 2024 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по предприемачество“. 

Курсът е предназначен за:

  • Лица, придобили висше образование от професионални направления: 3.7 Администрация и управление; 3.6 Право (спец. Право); 3.3 Политически науки (спец. Политология); 3.9 Туризъм (всички специалности); 3.5 Обществени комуникации и ИН (всички специалности); 1.3 Педагогика на обучението по… (всички специалности, вкл. спец. Информатика или информационни технологии);
  • Студенти от Центъра по икономически и управленски науки, Центъра по юридически науки в БСУ, като курсът се провежда паралелно с обучението им по бакалавърската или магистърската степен.

Обучението е дистанционно и се провежда онлайн.  Записването в курса е онлайн, може да става целогодишно и по всяко време на https://borica.bfu.bg/kurs/08.php

 

Повече информация