Курс по фотография в БСУ през 2015

Курс по фотография в БСУ през 2015

Курсът на обучение включва следната програма:                  

Основи на фотографията

 • Светлина и изображение.
 • Източници на светлина.
 • Свойства и характеристика на светлината.
 • Цвят на излъчване.
 • Фотографска снимачна техника – видове.
 • Фотообективи – предназначение, устройство и видове.      Дълбочина на  рязкост в изобразяваното пространство.
 • От филмовата лента до електронния чип – създаване на изображение.
 • Снимки с фотоапарат. Скорост на експозицията и стойност  на диафрагмата. Снимачна гледна точка. Ракурс.
 • Снимки от ръка и от статив – предимства и недостатъци.
 • Композицията в изобразителното изкуство – основа на
 • фотокомпозицията. Златно сечение.
 • Начини за създаване на обем в изображението.
 • Фотографски жанрове – видове.


Фотографията – илюстрация и изкуство

 • Фотографската снимка – впечатление и спомен. 
 • Първи стъпки в художествената фотография. 
 • Докадрово пространство – умение да виждаме. 
 • Оптични намеси. Перспективни деформации – желани и нежелани. 
 • Организация на кадровото пространство. Търсене и разполагане на сюжетно важните обекти в кадровото пространство. Фонът  (бекграундът) като изразен елемент в композицията на кадъра.  
 • Черно-бяло или цветно изображение? Цветът като изразно средство. 
 • Снимки в екстериор и павилион. Специфика и подготовка.  
 • Гледане и анализ на фотокомпозицията като авторско решение.    

Курсът по фотография ще се провежда в сградата на университета, в дните вторник и четвъртък от 18 до 20 часа. Продължителността му е 30 часа.