Курс по „Основи на транзакционния анализ” през октомври и ноември 2015

Лабораторията за психологически и социални изследвания към Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация по „Основи на транзакционния анализ”. Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Ирена Левкова, гост-преподавател в БСУ, сп. Психология.  Обучението ще се проведе на: 31.10. от 10 часа до 18 часа; 01.11. от 9 часа до 16 часа; 21.11 от 10 часа до 18 часа; 22.11. от 9 часа до 16 часа.

Участниците в обучението получават удостоверение за допълнителна квалификация.
Такса за обучението – 180 лева. Сумата се внася в касата на БСУ в срок до 30.10.2015 година.

За контакти:
доц. д-р Йонка Балтаджиева
тел. + 359 56 900 444
БСУ кабинет 14
baltadjieva@bfu.bg