Курс за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане през 2020 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховане с хорариум 30 часа.

Курсът е предназначен за овладяването на професионалните знания и умения, регламентирани в Приложение № 3 на Кодекса за застраховането за подготовка на застрахователни брокери и включва теми, посветени на разпространението на продукти, покриващи рискове по общо застраховане, по животозастраховане и на инвестиционни застрахователни продукти.

Обучението е дистанционно и се провежда онлайн. Записването в курса е онлайн, може да става целогодишно и по всяко време на https://e-services.bfu.bg/online/kurs_07.php .

 

Повече информация