Курсове за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане през 2021 г.

Бургаският свободен университет предлага два дистанционни курса за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховане.

Курс за продължаващо професионално обучение на РАБОТЕЩИ застрахователни брокери по чл. 304, ал. 2 с хорариум 15 часа.

Курсът осигурява необходимото продължаващо професионално обучение и развитие на работещите в застрахователен брокер. Целта на курса е поддържане и усъвършенстване на трудовото представяне на служителите в дейностите, осъществявани в рамките на разпространителя на застрахователни и презастрахователни продукти.

Курс за професионално обучение на ПОСТЪПВАЩИ НА РАБОТА застрахователни брокери по чл. 304, ал. 4 с хорариум 30 часа.

Курсът е предназначен за овладяването на професионалните знания и умения, регламентирани в Приложение № 3 на Кодекса за застраховането за подготовка на застрахователни брокери и включва теми, посветени на разпространението на продукти, покриващи рискове по общо застраховане, по животозастраховане и на инвестиционни застрахователни продукти.

Обучението в двата курса е дистанционно и се провежда онлайн. Записването е онлайн, може да става целогодишно и по всяко време на https://borica.bfu.bg/kurs/07.php

 

Повече информация