Квалификационен курс за учители в детски градини през Февруари

Центърът по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет организира квалификационен курс  „Превенция и преодоляване на агресия и конфликти в детската градина“. Курсът е с продължителност 16 учебни часа (8 присъствени+8 дистанционни). Ръководител на курса е доц. д-р Пепа Митева , преподавател в БСУ.
Обучението ще се на 26.02.2018г. в зала 422, в БСУ.
Участниците в обучението ще получат Удостоверение с 1 квалификационен кредит (по Наредба 12).
Такса за обучението – 50 лева. Сумата се внася по сметка на БСУ или в касата на БСУ в срок до 26.02.2018 година.

За контакти:
проф. д-р Мария Алексиева
malex@bfu.bg