Квалификационен курс "Здравен мениджмънт" през 2023 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. 

Курсът е предназначен за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически и медицински специалности.

Обучението е дистанционно и се провежда онлайн. Записването в курса е онлайн, може да става целогодишно и по всяко време на https://borica.bfu.bg/kurs/01.php

 

Повече информация