Курс по "Въведение в арт-терапията" през април 2016

Лабораторията за психологически и социални изследвания към Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация по „Въведение в арт-терапията”. 
Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Диана Циркова, преподавател в БСУ, специалност Психология.. 
Обучението ще се проведе:

- в зала 211 на:

  • 16.04. от 10 до 19 часа;
  • 17.04. от 9 до 16.30 часа;

- в зала 212 на:

  • 23.04. от 10 до 19 часа;
  • 24.04. от 9 до 16.30 часа.

Участниците в обучението ще получат сертификат за допълнителна квалификация.
Такса за обучението – 180 лева. Сумата се внася в касата на БСУ в срок до 15.04.2016 година.

 

За контакти:
доц. д-р Йонка Балтаджиева 
тел. + 359 56 900 444 
БСУ кабинет 14 
baltadjieva@bfu.bg