Курсове и продължаващо обучение

От: 04 януари 2022 До: 30 декември 2022

Квалификационен курс "Здравен мениджмънт" през 2022 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт”. Курсът е предназначен за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически и медицински специалности. Обучението е дистанционно и се провежда онлайн.

От: 03 януари 2022 До: 30 декември 2022

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по технологии и предприемачество" през 2022 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество“.

От: 03 януари 2022 До: 30 декември 2022

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по предприемачество" през 2022 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по предприемачество“.

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по информатика и математика" през 2021 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и математика“. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика, Технически науки и Икономика и дава учителска правоспособност за преподаване на математика и информатика в средните училища и в…

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по икономически дисциплини" през 2021 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по икономически дисциплини“. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование с професионална квалификация „Икономист“ и дава учителска правоспособност  за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и в професионалните гимназии.

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Квалификационен курс по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” през 2021 г.

БСУ предлага дистанционен курс за квалификация по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт”. Курсът е насочен към повишаване на квалификацията на предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти; на анализатори и брокери на пазара на недвижими имоти; на практикуващи мениджъри и функционални специалисти в сферата на недвижимите имоти.

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Квалификационен курс "Здравен мениджмънт" през 2021 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт”. Курсът е предназначен за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически и медицински специалности. Обучението е дистанционно и се провежда онлайн.

От: 01 февруари 2021 До: 30 декември 2021

Курсове за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане през 2021 г.

Бургаският свободен университет предлага два дистанционни курса за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховане.

От: 10 юли 2020 До: 30 декември 2020

Курс за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане през 2020 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховане с хорариум 30 часа.

От: 15 юни 2020 До: 30 декември 2020

Квалификационен курс по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” през 2020 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за квалификация по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” с хорариум 210 часа. Курсът е насочен към повишаване на квалификацията на предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти; на анализатори и брокери на пазара на недвижими имоти; на практикуващи мениджъри и функционални…