Курсове и продължаващо обучение

От: 26 февруари 2019 До: 27 февруари 2019

Квалификационен курс за учители в детски градини през Февруари

Центърът по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет организира квалификационен курс  „Превенция и преодоляване на агресия и конфликти в детската градина“. Курсът е с продължителност 16 учебни часа (8 присъствени+8 дистанционни). Ръководител на курса е доц. д-р Пепа Митева , преподавател в БСУ.

От: 01 януари 2018 До: 30 декември 2018

Квалификационни курсове в Бургаския свободен университет за календарната 2018

За кого се предназначени квалификационните курсове и тренинги? Детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители, директори на детски градини,  училища и професионални гимназии, помощник-директори, главни учители, педагогически съветници и училищни психолози.  

От: 10 ноември 2017 До: 30 май 2018

Курс за учителска правоспособност по "Информатика и информационни технологии" и "Математика" през учебната 2017-2018

Бургаския свободен университет предлага възможност за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ за специалисти, завършващи (завършили) специалностите в направленията Природни науки и Инженерни науки. 

От: 23 октомври 2017 До: 30 май 2018

Безплатно обучение по португалски eзик в БСУ през учебната 2017-2018

 Откриването на курса е на 23 октомври 2017 година, понеделник,  от 17.00 ч. в зала 431.

От: 01 ноември 2017 До: 30 май 2018

Курс за учителска правоспособност по икономически дисциплини през учебната 2017-2018

Курсът е за придобиване на професионална квалификация „Учител " с правоспособност за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и професионалните гимназии.

От: 16 ноември 2016 До: 16 ноември 2016

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки през ноември 2016

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 16 ноември  2016 г. от 8.00 часа в зала 427 с лектори: проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Александър Иванов.…

От: 17 октомври 2016 До: 30 май 2017

Курс по португалски език през учебната 2016-2017

Бургаският свободен университет организира курс по португалски език, съвместно с португалския културен и езиков център „Камойнш София“. Обучението е безплатно и се финансира въз основа на подписаното през 2015 г. споразумение между Института за сътрудничество и език „Камойнш“ и БСУ, по време на посещение на Посланика на Португалия у нас…

От: 12 октомври 2016 До: 12 октомври 2016

Подготвителен курс за държавен изпит по Публичноправни науки през октомври 2016

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки (по третата част на конспекта) с продължителност 5 часа, който ще се проведе на: 12 октомври  2016 г. от 13.00 часа в зала 222 с лектор доц. д-р Красимир Мутафов.

От: 16 април 2016 До: 24 април 2016

Курс по "Въведение в арт-терапията" през април 2016

Лабораторията за психологически и социални изследвания към Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация по „Въведение в арт-терапията”.  Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Диана Циркова, преподавател в БСУ, специалност Психология..  Обучението ще се проведе: - в зала 211 на: 16.04. от 10…