Курсове и продължаващо обучение

От: 10 ноември 2017 До: 30 май 2018

Курс за учителска правоспособност по "Информатика и информационни технологии" и "Математика" през учебната 2017-2018

Бургаския свободен университет предлага възможност за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ за специалисти, завършващи (завършили) специалностите в направленията Природни науки и Инженерни науки. 

От: 23 октомври 2017 До: 30 май 2018

Безплатно обучение по португалски eзик в БСУ през учебната 2017-2018

 Откриването на курса е на 23 октомври 2017 година, понеделник,  от 17.00 ч. в зала 431.

От: 01 ноември 2017 До: 30 май 2018

Курс за учителска правоспособност по икономически дисциплини през учебната 2017-2018

Курсът е за придобиване на професионална квалификация „Учител " с правоспособност за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и професионалните гимназии.

От: 16 ноември 2016 До: 16 ноември 2016

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки през ноември 2016

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 16 ноември  2016 г. от 8.00 часа в зала 427 с лектори: проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Александър Иванов.…

От: 17 октомври 2016 До: 30 май 2017

Курс по португалски език през учебната 2016-2017

Бургаският свободен университет организира курс по португалски език, съвместно с португалския културен и езиков център „Камойнш София“. Обучението е безплатно и се финансира въз основа на подписаното през 2015 г. споразумение между Института за сътрудничество и език „Камойнш“ и БСУ, по време на посещение на Посланика на Португалия у нас…

От: 12 октомври 2016 До: 12 октомври 2016

Подготвителен курс за държавен изпит по Публичноправни науки през октомври 2016

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки (по третата част на конспекта) с продължителност 5 часа, който ще се проведе на: 12 октомври  2016 г. от 13.00 часа в зала 222 с лектор доц. д-р Красимир Мутафов.

От: 16 април 2016 До: 24 април 2016

Курс по "Въведение в арт-терапията" през април 2016

Лабораторията за психологически и социални изследвания към Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация по „Въведение в арт-терапията”.  Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Диана Циркова, преподавател в БСУ, специалност Психология..  Обучението ще се проведе: - в зала 211 на: 16.04. от 10…

От: 01 ноември 2015 До: 31 януари 2016

Курс по фотография в БСУ през 2015

Целта на курса е да даде базови познания в областта на фотографското майсторство като теория и практика.