Курсове за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане

Бургаският свободен университет предлага два дистанционни курса за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховане.

Курс за продължаващо професионално обучение на РАБОТЕЩИ застрахователни брокери по чл. 304, ал. 2 с хорариум 15 часа.

Курсът осигурява необходимото продължаващо професионално обучение и развитие на работещите в застрахователен брокер. Целта на курса е поддържане и усъвършенстване на трудовото представяне на служителите в дейностите, осъществявани в рамките на разпространителя на застрахователни и презастрахователни продукти.

Такса за обучението: 60 лв., дължима при записване.

Курс за професионално обучение на ПОСТЪПВАЩИ НА РАБОТА застрахователни брокери по чл. 304, ал. 4 с хорариум 30 часа.

Курсът е предназначен за овладяването на професионалните знания и умения, регламентирани в Приложение № 3 на Кодекса за застраховането за подготовка на застрахователни брокери и включва теми, посветени на разпространението на продукти, покриващи рискове по общо застраховане, по животозастраховане и на инвестиционни застрахователни продукти.

Такса за обучението: 130 лв., дължима при записване.

Обучението в двата курса е дистанционно и се провежда онлайн. Записването е онлайн, може да става целогодишно и по всяко време на https://borica.bfu.bg/kurs/07.php

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено)

Записване: целогодишно и по всяко време, с онлайн регистрация. Групово записване на служители от една и съща фирма е възможно чрез координатора на курса.

Изпитна процедура: Професионалното обучение завършва с изпит за придобитите знания и умения под формата на онлайн тест.

Сертификати: На успешно положилите изпита се издават съответните документи, регламентирани в Кодекса за застраховане.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса.

До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение на БСУ. В периода на обучение курсистът има възможност да получава и онлайн консултации.

Форма на заплащане на таксата: Плащането може да се извърши онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация.

 

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатор на курса:

доц. д-р Галина Стоянова
тел. 0899 855666
g.stoyanova@bfu.bg